చింతమనేని ప్రభాకర్ గారి మీద నమోదైన కేసులు, రౌడీ షీట్ల వివరాలు.

1995లో ఏలూరు పోలీస్ ష్టేషన్ లో రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేసారు.

 1. ఎఫ్ఐఆర్: 87/2008, క్రైం నం: 130/07.
  సెక్షన్లు: 304(ఏ), 201, 182
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 2. ఎఫ్ఐఆర్:: 443/2011, క్రైం నం: 290/10.
  సెక్షన్లు: 447, 427 రీడ్ విత్ 34 అండ్ 3(1).
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 3. ఎఫ్ఐఆర్:: 166/13, క్రైం నం: 137/10.
  సెక్షన్లు: 143, 448,342
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 4. ఎఫ్ఐఆర్: 36/2011, క్రైం నం: 90/11.
  సెక్షన్లు: 354, 341, 352, 352 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 5. క్రైం నం: 218/2011.
  సెక్షన్లు: 353, 323, 506(2), 352 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: దెందులూరు.
 6. క్రైం నం: 84/12.
  సెక్షన్లు: 341, 323, 324 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: పెదవేగి..
 7. క్రైం నం: 172/12.
  సెక్షన్లు: 341, 353, 506(2) రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: పెదవేగి.
 8. క్రైం నం: 20/13.
  సెక్షన్లు: 341, 323, 324 రీడ్ విత్ 34 IPC అండ్ సెక్షన్ 11.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: పెదవేగి.
 9. క్రైం నం: 29/13.
  సెక్షన్లు: 341, 332, 353 రీడ్ విత్ 34 IPC అండ్ సెక్షన్ 3(1) ఎస్సి, ఎస్టీ యాక్ట్.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 10. క్రైం నం: 157/13.
  సెక్షన్లు: 403, 406 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 11. క్రైం నం: 160/13.
  సెక్షన్లు: 448, 323, 307 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 12. క్రైం నం: 263/13.
  సెక్షన్లు: 448, 427, 506 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు టు టౌన్.
 13. క్రైం నం: 77/14.
  సెక్షన్లు: 353 మరియు సెక్షన్ 4 (మెడికల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ 2007)
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు టు టౌన్.
 14. క్రైం నం: 80/14.
  సెక్షన్లు: 353, 341 171 E, 171-F, 188, 506 మరియు ప్రజా ప్రతినిదుల రక్షణ యాక్ట్ సెక్షన్ 132(1)(2), 132(1)(2)
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు టు టౌన్.
 15. క్రైం నం: 77/14.
  సెక్షన్లు: 353 మరియు సెక్షన్ 4 (మెడికల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ 2007)
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు టు టౌన్.
 16. ఎఫ్ఐఆర్: 356/07, క్రైం నం: 93/2006.
  సెక్షన్లు: 341, 188 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: గన్నవరం.
 17. ఎఫ్ఐఆర్: 467/10, క్రైం నం: 39/2009.
  సెక్షన్లు: 309 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 18. ఎఫ్ఐఆర్: 549/10, క్రైం నం: 210/2009.
  సెక్షన్లు: 143, 341, రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: పెదవేగి.
 19. ఎఫ్ఐఆర్: 915/2011, క్రైం నం: 46/2011.
  సెక్షన్లు: పక్షులు, జంతు హింస, పక్షులతో పందాలు చట్టం 9(2), 11
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 20. ఎఫ్ఐఆర్: 27/12, క్రైం నం: 100/11.
  సెక్షన్లు: 143, 341, 186 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు గ్రామీణ.
 21. ఎఫ్ఐఆర్: 233/12, క్రైం నం: 161/11.
  సెక్షన్లు: 341 రీడ్ విత్ 34 IPC.
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: దెందులూరు.
 22. ఎఫ్ఐఆర్: 377/13, క్రైం నం: 124/13.
  సెక్షన్లు: 143, 341 రీడ్ విత్ 34 IPC మరియు 7(1)(b),
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: పెదపాడు.
 23. క్రైం నం: 159/12.
  సెక్షన్లు: 143, 341, 149 రీడ్ విత్ 34 IPC మరియు 7(1)(b),
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: హనుమాన్ జంక్షన్.
 24. సెక్షన్లు: 506, 323, 356 రీడ్ విత్ 34 IPC మరియు 7(1)(b). (ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మీద దాడి)
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: దెందులూరు.
 25. సెక్షన్లు: ఎస్సీ, ఎస్టీ అత్యాచార నిరోధక చట్టం, ఐపీసీ 323
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ఏలూరు త్రీ టౌన్.
 26. సెక్షన్లు: 353, 334, 379 (ఎమ్మార్వో వనజాక్షి గారి మీద దాడి)
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: ముసునూరు.
 27. సెక్షన్లు: 323, 353,506 (ట్రాఫిక్ పోలీసు మీద దాడి)
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: దెందులూరు.
 28. సెక్షన్లు: 27, 29, 51 వ్యణ్యప్రాణి అభయారణ్య చట్టం-1972
  కేసు నమోదైన పోలీస్ ష్టేషన్: కైకలూరు.
 29. హనుమాన్ జంక్షన్లో ఆర్టీసి కండక్టర్, స్తానికుడిని కొట్టిన కేసు
 30. తమ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి వచ్చిన మహిళల మీద దాడి కేసు.
 31. అంగన్ వాడి ఉద్యోగులని దుర్బాషలాడిన కేసు.

దాదాపు మొత్తం 40 కేసులున్నాయి. కేసులు పెట్టని సంఘటనలు వందల్లో ఉంటాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *