తన రాజకీయ ప్రవేశం తర్వాత రజనీ టివి ఛానల్ ప్రారంభమవచ్చా?

Rajinikanth may launch political party by year end

సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ తన రాజకీయ పార్టీకి ఒక పేరును ఎంచుకొని ఉండకపోవచ్చు, కానీ అతని ఫ్యాన్ క్లబ్ యూనియన్ వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ నుండి టీవీ ఛానల్స్ కోసం రెండు పేర్ల అనుమతి పొందింది.

సునీత రజినీకాంత్గా పిలవబడే రజినీ మక్కాల్ మాండ్రమ్ కార్యదర్శి వి.ఎ. సుధాకర్ మూడు ఛానళ్లుగా తలైవర్ టివి, రజనీ టీవీ, సూపర్స్టార్ టీవీ ఛానల్స్ కోసం మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.

మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క పారిశ్రామిక విధాన మరియు ప్రమోషన్ విభాగం రెండు పేర్లు, తలైవర్ టివి మరియు రజనీ టివిలను ఆమోదించింది.

సుధాకర్ మూడు అప్లికేషన్లు నవంబరు 9 న పేటెంట్స్, డిజైన్ మరియు ట్రేడ్మార్క్ల కంట్రోలర్-జనరల్కు లోగోస్తో సమర్పించారు.

రూపాలు ప్రారంభించినప్పుడు సుధాకర్ ఎంటిటీ యజమానిగా ఉంటుందని చెప్పారు. డిసెంబరు 17 న కంట్రోలర్-జనరల్ రెండు పేర్లకు అనుమతి ఇచ్చారు. సూపర్స్టార్ టివి కోసం దరఖాస్తును తిరస్కరించారు.

టివి ప్రసారాలకు, టీవీ ప్రసారాలకు, ఉపగ్రహ ప్రసార ప్రసార సేవలకు, వార్తలను ప్రసారం చేయడానికి కొత్త ఆందోళనలు ఉపయోగించుతాయని సుధకార్ తన దరఖాస్తులో పేర్కొన్నారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *