విశాల్ ఈ హైదరాబాద్ అమ్మాయినే వివాహం చేసుకుంటాడు

తమిళ్ సినీ యాక్టర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్ హీరో విశాల్ తమిళ నటిని వివాహం చేసుకుంటడు అని ఆనేక పుకార్లు ఉన్నాయి. ఆయన ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలను తిరస్కరించినప్పటికీ దక్షిణ భారత సినిమా పరిశ్రమలో చాలామంది అభ్యసించిన బ్రహ్మచారిగా వారు కొనసాగారు.

తన చేతులో అనేక హిట్స్ తో నటుడు తన కమ్యూనిటీ నుండి ఒక అమ్మాయి వివాహం చేయనున్నారు. అతను ఒక హైదరాబాద్ అమ్మాయినే వివాహం చేయ నిశ్చయించారు అని మిగిలిన అన్ని పుకార్లుకు స్టాప్ పెట్టారు.

ప్రేమ-పెద్దల నిశయనించన వివాహం అని తెలియవచ్చింది. అమ్మాయి పేరు అల్లా అనీష రెడ్డి.

ఆమె ‘పెల్లి చోపులు’ వంటి చిత్రాలలో చిన్న పాత్రలో అనీష రెడ్డి కూడా నటించారు.

వివాహం వచ్చే నెలలో జరుగుతుంది. విశాల్ ఇంతకుముందు వాగ్దానం చేసినట్లు చెన్నైలోని కొత్త నడిగర సంగం (యాక్ట్రెస్ అసోసియేషన్) భవనంలో తనను పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *