అమర వీరులకు అశ్రునివాలి

ఓ సైనికుడా…
ఎక్కడో పుట్టావు..
మరెక్కడో పెరిగావు…
మీ కాంతులీనే కళ్ళతో అనుక్షణం రెప్పలార్చకుండా మాకోసం కాపలాలు కాశావు…
నీకు అమ్మ గుర్తొచ్చినా భరతమాత ఎదలోనే నిద్రపోయావు
నిస్వార్ధంగా మాయందరి శ్రేయస్సు కోసం అశువులుబాసావు.
నీవు రగిల్చిన స్ఫూర్తి
నీవు చూపించిన మార్గం
నీవు నేర్పిన నడత
నీవే మా మార్గం గమ్యం.
నీజీవితము రక్తసిక్తం చేసుకొని మాకు నెత్తుటీ తిలకం దిద్దావు
తిరిగిరాని సూదురతీరాలకు తరలి పోయావు…
అయినా చిరస్మరణీయంగా అఖండ భారతావని ముద్దుబిడ్డగా ముందు వరుసలో నిలిచావు…
అందుకో సైనికుడా మా జోహార్లు
అందుకో సైనికుడా మా నీరాజనాలు
అందుకే మా ఈ అశ్రు నివాళులు…

జైహింద్…వేగి లాస్య….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *